AVIP

    Hrvatsko društvo za zaštitu audiovizualnih izvođačkih prava

    AVIP  je neprofitna  udruga audiovizualnih umjetnika izvođača sa zadatkom i ciljem kolektivnog ostvarivanja i zaštite prava audiovizualnih umjetnika izvođača sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH.

    Članovi AVIP-a mogu biti svi oni domaći i strani audiovizualni umjetnici izvođači koji putem posebne punomoći ovlaste AVIP da štiti njihova prava.

    Image