O Hrvatskom društvu za zaštitu audiovizualnih izvođačkih prava - AVIP-u

  AVIP  je neprofitna  udruga audiovizualnih umjetnika izvođača sa zadatkom i ciljem kolektivnog ostvarivanja i zaštite prava audiovizualnih umjetnika izvođača sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH.

  Članovi AVIP-a mogu biti svi oni domaći i strani audiovizualni umjetnici izvođači koji putem posebne punomoći ovlaste AVIP da štiti njihova prava.

  AVIP štiti i prava  stranih audiovizualnih umjetnika izvođača u Republici Hrvatskoj na osnovi recipročnih ugovora sa srodnim inozemnim organizacijama za kolektivnu zaštitu audiovizualnih izvođačkih prava, temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te međunarodnih ugovora i konvencija koje je prihvatila i ratificirala Republika Hrvatska.

  Predmijeva se da AVIP ima punomoći svih domaćih i stranih audiovizualnih umjetnika izvođača za obavljanje kolektivnog ostvarivanja prava za koje je AVIP ovlašten, osim onog nositelja prava koji je izričito u pisanom obliku obavijestio AVIP da ne ostvaruje njegova prava.

  UPRAVNI ODBOR

  • Ana-Marija Vrdoljak, predsjednica
  • Jelena Otašević Babić, dopredsjednica
  • Sandra Lončarić
  • Šiško Horvat Majcan
  • Igor Kovač

  NADZORNI ODBOR:

  • Goran Grgić, predsjednik
  • Dražen Bratulić
  • Gloria Dubelj

  Ugovori o uzajamnom zastupanju

  AVIP je zaključio  međunarodni ugovor o uzajamnom zastupanju sa: AISGE, Španjolska